B2B

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU VODALAND.PL

Sklep internetowy, działający pod adresem www.vodaland.pl, jest prowadzony przez Vodaland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ulanowie  37-410,  przy ul. Lipnik 1, wpisaną przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000596261

NIP: 6020133776

REGON: 363141950

kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych (opłacony w całości)

Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.vodaland.pl określa szczegółowe warunki i zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacją;

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych:

Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.

Adres wykonywania działalności i miejsca pełniącego biuro obsługi klienta, ul. Lubelska 1, 37-400 Racławice.

1. Definicje

1.1.  Sprzedawcą jest Vodaland z siedzibą w Ulanowie  37-410,  przy ul. Lipnik 1, wpisaną przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem: KRS: 0000596261, NIP: 6020133776, REGON: 363141950, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych (opłacony w całości);

1.2. KlientOsoba Fizyczna, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu u Sprzedawcy;

1.3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera z Vodaland umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,

lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna dokująca z Vodaland  czynności prawnych związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna

i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

1.5. Sklepsklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.vodaland.pl;

1.6. Produkty – zaprezentowane produkty na stronie internetowej Sprzedawcy;

1.7. Koszyk – funkcja Sklepu umożliwiająca Klientowi sprawdzenie oraz modyfikację wybranych Produktów;

1.8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego vodaland.pl prowadzonego przez Sprzedawcę;

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

1.10. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.11. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zgodnie z Zamówieniem;

 2. Postanowienia ogólne

2.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego vodaland.pl w oparciu o Regulamin;

2.2. Sprzedawca jest właścicielem sklepu;

2.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

wycofania ze sprzedaży niektórych Produktów prezentowanych w Sklepie z powodu ich braku,

wprowadzania do Sklepu nowych Produktów,

wprowadzania zmian cen Produktów w Sklepie, przy czym Klienta i Sprzedawcę wiąże cena Produktu zaprezentowana na stronie internetowej Sklepu w chwili składania Zamówienia.

2.4. W ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

2.5. Do każdego Zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zgodnie z wybraną przez Klienta formą dostawy;

3. Składanie zamówienia, wysyłka oraz płatności

3.1. Zamówienie składane jest przez Klienta na stronie sklepu vodaland.pl;

3.2. Klient może złożyć Zamówienie zakładając indywidualne konto do zalogowania lub bez rejestracji;

3.3. Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

3.4. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

3.5. Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w Racławicach ,ul. Lubelska 1, 37-400

3.6. Dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon) jest wystawiana przez Sprzedawcę w chwili, w której zamówione przez Klienta Produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki;

3.7.  Złożenie Zamówienia powiązane jest z  akceptacją przez Klienta Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu na potrzeby jego

realizacji w celach archiwalnych.

3.8. Potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy zawierającej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia.

Potwierdzenie to zawiera także informację o wybranych przez Klienta produktach, ilościach, cenie, zasadach płatności dotyczących Zamówienia, danych Klienta, danych do wysyłki

lub odbiorze osobistym oraz terminie realizacji Zamówienia.

3.9. W przypadku chwilowej niedostępności któregokolwiek z zamówionych Produktów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji;

3.10. W przypadku niedostępności któregokolwiek z zamówionych Produktów, Klient ma prawo do:

anulować Zamówienie w części dotyczącej brakującego Produktu,

anulować całe Zamówienie,

potwierdzić realizację Zamówienia dostępnych Produktów, natomiast w przypadku Produktów czasowo niedostępnych ustalić ze Sprzedawcą nowy termin realizacji

tych Produktów;

3.11. Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: dane

do wysyłki, wybór płatności (pobranie lub przelew), wybór kuriera: koszty dostawy zawierają się w kwocie od 18 zł do 150 zł  i  jest zależny od gabarytu przesyłki. telefon kontaktowy,

który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą, ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury;

3.12.  Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane: Vodaland z siedzibą w Racławicach

ul. Lubelska 1. NIP 6020133776, REGON 363141950, numer konta: ING 91 1050 1722 1000 0090 3078 5993 tytuł płatności: nr zamówienia przydzielany Klientowi automatycznie

po złożeniu zamówienia;

3.13. Możliwe sposoby płatności określone są na stronie sklepu internetowego w zakładce dotyczącej sposobów płatności. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione

Produkty: Zwykły Przelew, Payu, Przelewy24, Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność

Karty płatnicze:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard

Electronic Maestro

3.14.   Płatność za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

3.15. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy

zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

4. Gwarancja oraz reklamacje (rękojmia za wady)

4.1. Rodzaj gwarancji – Produkty sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta;

4.2. Okres gwarancji24 miesiące

4.3. Reklamacji podlegają Produkty, posiadające wadę fizyczną w momencie ich wysyłki;

4.4. Klient może skorzystać z rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania Produktu

4.5. Produkt podlegający reklamacji Klient przesyła na adres Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę (na koszt Sprzedawcy);

4.6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożoną przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych począwszy od dnia jej wpływu;

4.7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Produktów powstałe z winy Klienta oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Klient może dokonać zwrotu towaru do 30 dni od momentu jego zakupienia po wcześniejszym kontakcie z numerami dostępnymi na stornie sklepu lub mailowo.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia w formie informacji e-mail lub z wypełnionym formularzem „Odstąpienia od umowy”;

5.3. Zwrotu należy dokonywać na adres biura obsługi klienta zawartego w punkcie 3.5.

5.4. W przypadku skorzystania z prawa do 30-dniowego odstąpienia, koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

5.5. Towar zwracany nie może być używany oraz uszkodzony.

5.6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie trzydziestu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia

30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie trzydziestu dni.

Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zadzwoń, by dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach

Nasi specjaliści opowiedzą o szczegółach i zakresie współpracy.‎